Skip to main content

Profil společnosti

Jsme regionální inspekční a kontrolní společností. Naše práce se opírá o dlouhodobé zkušenosti (od roku 2005), odbornou profesionalitu a morální bezúhonnost našich zaměstnanců a spolupracovníků. Našim zákazníkům budeme spolehlivým a flexibilním partnerem.

Máme rozsáhlé zkušenosti v celém spektru kontrolní, inspekční a certifikační činnosti.

Náplň činnosti

Prvořadým posláním kontrolní činnosti je minimalizace rizik obchodních transakcí. Nezávislá kontrola přispívá k hladkému průběhu obchodování tím, že:

  • včas upozorní na nedostatky v množství a jakosti výrobků

  • sníží pravděpodobnost výskytu závad a eliminuje zpoždění dodávek
  • předchází finančním ztrátám způsobeným nedodržením smluvních podmínek nebo závazných předpisů
  • odběr a uložení reprezentativních vzorků umožňuje prokázat jakost zboží každé konkrétní dodávky (a to i dodatečně - pro případ řešení reklamací a arbitráží)

Zapojení nezávislé kontroly Vám kromě toho umožní získat externí odbornou kapacitu nahrazující nebo doplňující vnitřní systémy kontroly jakosti.

Spolupracujeme rovněž s vybranými nezávislými odborníky se zkušenostmi na projektech v zahraničí, specializovanými na jednotlivé druhy zboží a komodit. Řadu z nich využívají i nadnárodní inspekční společnosti.

Kontaktujte nás

Zajímáte se o naše služby. Neváhejte nás kontaktovat.