Skip to main content

Naše služby

Máme rozsáhlé zkušenosti v celém spektru kontrolní, inspekční a certifikační činnosti. Předmětem podnikání společnosti je:

  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství
  • testování, měření, analýzy a kontroly

Klíčovou činností, kterou chceme rozvíjet a v které máme rozsáhlé zkušenosti, je kontrolní činnost v rámci projektového financování (kontroly postupu realizace a kontroly účelovosti čerpaných prostředků, monitoring kvality prací atd.) a oblast kontrolních služeb pro finanční a bankovní sektor. Těžištěm této činnosti je kontrola cash-flow, kalkulací, účelovosti čerpání akontací, předexportních úvěrů, inkas atd., supervize smluvních vztahů a platebních podmínek se subdodavateli a v neposlední řadě posouzení navrženého systému projektového řízení, případně plánu řízení jakosti projektu.

Tyto služby zahrnují rovněž tradiční inspekční činnost jakou je kontrola jakosti, množství, balení, značení, nakládky či lodění u průmyslového zboží, strojů, materiálů, spotřebního zboží nebo potravinářských výrobků, celá oblast správy hmotných zástav, a dále dozor při montáži investičních celků až po jejich uvedení do provozu, ověřování dosahovaných parametrů, včetně vystavení nezávislého inspekčního certifikátu jako jednoho z dokumentů pro dokumentární platby.

Všechny výše uvedené služby jsme připraveni poskytovat jak na kompletních projektech, tak i jednorázově formou "ad-hoc" intervencí.

Kontaktujte nás

Zajímáte se o naše služby. Neváhejte nás kontaktovat.